PREMIOS CLARIDADES DE ENSAYO Primera edición (2011) Lucas Risoto de Mesa Segunda edición (2012) Juan Agustín García González Tercera edición (2013) Alejandro Rojas Jiménez Cuarta edición (2014) Francisco López-Cedeño Quinta edición (2015) Sylvia Susana Rodríguez Prieto Sexta edición (2016) Augusto Trujillo Werner Sétima edición (2017) Pedro José Chamizo Domínguez CENTRO DE INVESTIGACIÓN JFM PREMIOS CLARIDADES DE ENSAYO